Martin Mystère. Dae is fumetos a sa Sardigna de is mamuthones

Nàschidu dae s’imbentu de Alfredo Catselli in su 1982 Martin Mystère est un’averiguadore, archeòlogu, antropòlogu, espertu de arte, colletzionista de ogetos istravanados chi istat in New York, ma pesadu culturalmente in Itàlia. A pustis de sa morte de su babbu e sa mamma suos in unu disacatu in aeroplanu, at cumintzadu a s’ocupare de is “enimmas mannos” mai risòlvidos, chi sa scièntzia “ufitziale” non pigat in cunsideru, enimmas berdaderos o arcanos, archeològicos o istòricos, iscientìficos e fantascientìficos.

A congruida de ogni iscumbata sua, Martin Mystère nd’arregollit is datos in s’elaboradore, sende un’impitadore espertu, e dae is esperièntzias iscriet volùmenes e nde faghet unu programma pro sa televisione chi si narat “Is Arcanos de Mystère”. Martin traballat paris cun s’amigu e cumpàngiu de aventura Java, un’òmine neanderthalianu chi at agatadu in una tzitade cuada in Mongòlia. Martin no est unu super-eroe, ma una persona “normale”, e non si ponet in su perìgulu tantu pro ddu fàghere ma cando afrontat is arriscos, depet tènnere resones fungudas.

Mancari is fèminas ddis pragant meda no est feminàrgiu e antzis est fidele a s’amorada sua Diana Lombard. In s’ùrtimu nùmeru, intituladu “Su secretu de is mamuthones” de sa sèrie “Is aventuras noas a colores” Martin Mystère lompet in Sardigna. Tocat a nàrrere chi in Sardigna fiat giai bènnidu asumancu àteras duas bortas, pro unu mistèriu acapiadu a is Gigantes de Monte de Prama e a sa teoria de Atlantide e cando aiat dèpidu fàghere is contos cun su “Scultone”, su dragu mitològicu sardu. S’istudiosu custa borta arribat in s’ìsula, in sa zona intre de Aristanis e S’Alighera pro agiudare a sa cumpàngia Diana: mentras s’agatat in vacàntzia cun is amigas, averiguende unu nuraghe, dda ferret unu male misteriosu e ddi benit paràlisi.

A cantu paret dd’at fatu unu malifatu sa fèmina chi càstiat, cun s’agiudu de is mamuthones, a su nuraghe a manera chi no tèngiat dannu, sende unu logu sacru. Pro sarvare sa vida a Diana, Martin Mystère depet afrontare cogas malas, mamuthones e fintzas su Scultone, sighende is arrastos de sa traditzione nostra. E ite at a iscobèrrere de nou subra sa Sardigna?

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22

Total
48
Shares
Загрузка...
Related Posts
Total
48
Share