In Domunòas una domìniga po is giòvanus dedicada a su giogu de is scacus

Domìniga passada, su 5 de martzu, in sa palestra de s’Istitutu Comprensivu “F. Meloni” de Domunòas s’est tentu su torneu interprovintziali (provintzas de Casteddu e Sud Sardìnnia) de su Campionau Italianu de scacus po giòvanus under 18. A su torneu, cuncordau cunformas a sa Fsi (Federatzioni Scachìstica Italiana) e a sa Fide (Federatzioni Internatzionali de Scacus) e cun s’agiudu de su Crss (Comitau Regionali Scacus Sardìnnia) ant pòtziu liai parti totu is piciocas e piciocus chi no ant ancora 18 annus fatus, italianus o stràngius, chi bivint e andant a scola in Itàlia.

Su torneu balliat po si cualificai a is fasis natzionalis de su Campionau chi s’ant a giogai a Tarvisio (UD) in su mesi de argiolas chi benit. Is scacus funt intra de is sport cun una stòria prus longa e ancora oi contat amantiosus in totu su mundu, pesendi crosidadi manna intra de scritoris, registas e studiosus de sa menti ùmana. Una stòria fata de lògica, de strategia e de matemàtica chi ingendrat e fait acresci me is giogadoris sa capatzidadi de arrexonai, de abarrai atentus e de bivi in manera nòbili su sentidu de sa cumpetitzioni.

Su torneu, partziu po edadi e categoria, fiat aparitzau in cincu turnus de giogu cun allobamentus “a sa svìtzera” o “a s’italiana”, segundu su nùmeru de is giogadoris presentis, sighendi is arrègulas inditadas de sa Federatzioni Scachìstica Italiana. Su tempus po meledai in dònnia partida fiat de trinta minutus. Su spantu prus mannu est stètiu a biri sa bellesa de 261 iscritus intra pipius e piciocheddus sètzius gioghendi a scacus e famìlias chi ddus ant acumpagiaus e ant passau una dì intrea totus impari po tzelebrai custu giogu, fatu de arrispetu, de spàssiu e de seriedadi in su matessi tempus.

Sa regia de custu atòbiu aici mannu comenti si ndi biint pagus fintzas in continenti dd’at ghiada sa dirigidora scolàstica de s’Istitutu de Domunòas, Marta Putzulu, chi at acòlliu a totus in sa mellus manera, donendi unu sentidu de famìlia e torrendi gràtzias a totu is entis e is assòtzius chi ant liau parti e ant agiudau a s’arrenèscida de custa dì, ammostendi cantu siat profetosu unu traballu cumpartziu, candu una comunidadi si donat de fai totu aunida po lompi a una tarea. Aici etotu at fueddau sa sìndiga de sa bidda, Isangela Mascia, orgolliosa de ai acasagiau un’atòbiu aici de importu po custu sport e po totu is giòvanus chi, a pustis de is ùrtimus annus difìtzilis de apedèmia po nexi de su Covid, funt torrendi a s’agatai impari po ammanniai sa passioni insoru.

Prexau meda po un’arresurtau aici nodiu chi cunfirmat cantu est acrescendi sa stima po custu giogu in s’ìsula Danilo Mallò, presidenti de su Comitau regionali scacus Sardìnnia. Fintzas Isacco Ibba, àrbitru e maistu de su tzìrculu Mo.S. Ca de Casteddu, tzìrculu chi at aprontau su torneu impari a s’Istitutu, at fueddau de custu atòbiu comenti de unu record po su nùmeru de iscritus in Sardìnnia e a cantu parit a livellu natzionali puru. De seguru a fai brintai su giogu de is scacus in scola, fintzas tenendi una relata cun sa didàtica e s’imparu, est utilosu po spainai de prus custa pràtiga sportiva ma pruschetotu po giai a is giòvanus una possibilidadi de connosci e cumprendi is atuamentus prus fungudus de unu giogu chi, in fundu in fundu, podit essi unu stili de vida.

Duncas podeus nai chi de unu torneu nd’est bessida una festa, ca no est stètia sceti una dì colada a conca incrubada in sa mesa de giogu , ma unu mamentu innui is famìlias e is giogadoris ant pòtziu apretziai sa bidda, chi nci tenit sèmpiri a promovi e favoressi su turismu cun sa bellesa de totu sa zona a ingìriu e mescamenti de is grutas de Santu Giuanni, e papai in is atividadis cummertzialis de su comunu chi fiant totus abertas po arriciri a is stràngius e ddus fai intendi parti ativa de unu progetu aici alientosu, cun sa spera chi potzat sighiri e ingolli sèmpiri prus amantiosus.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share