Conan, su piciocu de su tempus benidori

Ocannu medas canalis televisivus ant cuncordau una strategia cun sa tarea de recuperai sèries de cartonis animaus chi ant fatu sa stòria de custu generi, lassendi arrastus de importu in is arregordus e fintzas in is produtzionis afatantis. Intra de custas sèries una de is prus famadas est de seguru sa de “Conan, su piciocu de su tempus benidori” chi Amazon Prime Video at postu a disponimentu de custu beranu, ingendrendi un’interessu nou apitzus de custu contu fantascientìficu chi iat lòmpiu una renèscia manna giai de sa primu bessida.

Fiant is primus annus otanta candu, impari a medas àterus cartonis animaus, Conan, stòria de amori, de coràgiu, de libertadi, arribat po sa primu borta in sa televisioni Italiana lassendi totus a buca aberta. In bintises episòdius s’autori giaponesu Hayao Miyazaki, bincidori de su prèmiu Oscar in su 2003 cun “La città incantata”, agatendi ispiratzioni in su romanzu “The incredible Tide” de su scritori americanu de fantascièntzia Alexander Key e torrendi-ddu a manixai, contat sa stòria spantosa de unu piciocheddu chi ddi narant Conan, tenit 10 annus e bivit a solu cun s’ajaju.

Su mundu de Conan est su chi abarrat a pustis de una gherra atòmica arrorosa chi at bociu giai totu is òminis e at sciusciau dònnia cosa, mudendi sa bisura a sa Terra e tudendi-ndi una parti manna asuta de s’àcua. Unu mangianu sa marea ndi portat una piciochedda in s’ìsula innui bivint . Candu Conan – chi no connoscit a nemus foras de s’ajaju – dd’agatat sbènnia e corcada in sa plaja, abarrat spantau e de insaras sa vida de su piciocheddu no podit fai demancu de mudai totinduna. Lana est una giovunedda foras de su comunu, issa difatis chistionat cun is pillonis e intendit cun su coru sa boxi de s’ajaju suu chi dda ghiat. Benit de unu logu atesu e contat a Conan chi genti meda est ancora bia pustis de sa gherra e chi issa si nd’est fuida de una citadi, Indàstria, guvernada de genti mala chi bolit cumandai a totus in unu regimi de spramma e tirannia.

Lana est sa neta de unu professori, dotori Rao, chi at studiau is calidadis de s’energia de su Soli chi serbit a sa citadi tecnològica de Indàstria po ammaniai is poderis suus e si fai sèmpiri prus forti. A Lana dda funt circhendi po dda secuestrai e po podi arrecatai s’ajaju e dd’obrigai aici a traballai po issus. Candu in s’ìsula arribant is sordaus de Indàstria po circai a Lana, Conan dd’agiudat a si ponni in salvu e si ndi fuit cun issa in un’ìsula prus manna, High Harbor, innui agatant una comunidadi de genti bona chi bolit bivi in paxi e in amistadi cun totus. Inghitzat aici unu biaxi chi permitit a Conan de connosci amigus m e anemigus, fintzas a candu, a pustis de dònnia arratza de acuntèssiu, nc’arrennescit, cun s’agiudu de totu sa comunidadi, a liberai sa genti de sa timoria e de su perìgulu de Indàstria. Sa stòria de Conan no est sceti po pipius ma tenit sentidus capassus de lompi pruschetotu a is mannus, e in carchi manera a nosu sardus puru. Si narat difatis comenti si potzat, totus impari, circai e agatai una bia noa faci a sa libertadi, acabbendi de si batallai pari-pari e de si fai cumadai de chini benit de foras po si ponni làcanas in contu de identidadi.

S’imparat puru comenti si potzat bivi mancai tenendi pagu cosa ma sèmpiri pensendi a su beni de totus, sendi una parti utilosa de cussu beni. Comenti tochit a agatai sa spera n dònnia cosa chi incapitat, poita ca nudda est po sèmpiri e sa vida si podit furriai in beni o in mali candu prus ddi praxit. Aici e totu s’imparat a s’arremangai is mànigas, donniunu de nosu in sa parti chi ddi dexit, po fraigai una sotziedadi mellus chi scìpiat donai a totus, mescamenti a is malassortaus e a is prus dèbilis , atentu, amparu e assèliu . E s’ìnditat comenti pesai pipius e giòvunus, agiudendi-ddus a ndi bogai su mellus chi tenint a aìnturu, chena de si bregungiri po is ideas insoru ca funt s’ùnica spera chi teneus po melliorai su mundu e s’àndala de genti chi ddoi bivit.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22

Total
12
Shares
Загрузка...
Related Posts
Total
12
Share