Lutu in su mundu de sa mùsica: est morta TinaTurner, sa reina de su rock

Tina Turner si nc’est andada. Sa reina de su rock est morta a 83 annus in sa domu chi teniat acanta de Zurigu, in Svìtzera, innui biviat cun su segundu pobiddu Erwin Bach, cojau dexi annus fait a pustis de unu tempus longu de acapiamentu de coja.

Tina Turner, ma su nòmini suu fiat Anna Mae Bullock, mancàt de giai de una bella pariga de annus de is scenas musicalis ca fiat cumbatendi de tempus cun sa maladia. Una de is ùrtimas bessidas pùblicas, in su 2019, fiat po su primu spetàculu de su musical chi dd’ant dedicadu a Broadway. Su musical no fiat su primu traballu artìsticu chi ant cuncordau po dda tzelebrai, ca fiant giai bessidas unus cantu de fainas in contu de sa vida e de sa carriera suas. De pagu, po nai, ant prodùsiu Tina, una sèrie de documentàrius po contai totu su chi dd’est acontèssiu, mancai issa si fessit arritirada, abarrendi atesu fintzas de is Stadus Unius e preferendi sa Svìtzera e una vida sulena e paxosa cun su cumpàngiu chi no dd’at mai lassada a sola in su mentris de sa maladia e dd’at fintzas donau un’arrigu cun sa spera de dda sarvai. Nàscia su 26 de donniasantu de su 1939 a Nutbush, acanta de Brownsville in Tennessee, at incumentzau a cantai candu teniat dexi annus. Ma sa sua no est stètia una vida calisisiat, ma una una vida chi ndi tenit aìnturu àteras medas. Sa primu dd’at bìvia cun su pobiddu Ike Turner. Issa fiat ancora una piciochedda candu issu nd’aiat scobertu su talentu e is calidadis de sa boxi chi in pagu tempus ddus at acapiaus in su palcu e in sa vida privada.Ma a pustis de calchi annu fiant bessius foras de pari, po nexi, a cantu parit, de violèntzias e stratallamentus de issu.

A bellu a bellu sa cantadora de Simply The Best est arrennèscia a agatai su caminu suu de solista e torrai a si pigai in manus sa carriera in is annus Otanta, ammostendi de no tenni abbisòngiu de un’òmini acanta po artziai me is classìficas de totu su mundu.

Cun prus de 180 millionis de album bèndius e s’arreconnoscimentu de 8 Grammy Awards, est stètia sa reina de su panorama mundiali cun cantzonis chi funt intradas in sa stòria de sa mùsica comenti a What’s love got to do with it cun unu timbru de boxi ùnicu. In 1993, pròpiu cun cussu tìtulu est bessida sa pellìcula cun s’autobiografia de sa cantadora, cun sa diretzioni de su regista Brian Gibson, e cun is atoris Angela Bassett e Laurence Fishburne, candidaus totu e duus a binci s’Oscar. In prus sa màgini de Tina Turner ndi essit avalorada de su ai liau parti comenti a atora in calincuna pellìcula de Hollywood, tanti de ddi minesci unu steddu in sa bia famada Hollywood Walk of Fame. Est stètia fintzas sa primu fèmina chi ant postu in sa cobertina de su giornali de mùsica Rolling Stone. E puru custa arrennèscida no dd’at mai fatu scaresci is orìginis suas, is patimentus, is violèntzias, is lutus.

Su fillu mannu Craig si nd’est tirau sa vida in su 2018, e s’àteru fillu Ronnie dd’ant agatau mortu in su 2022 in sa domu sua de Los Angeles. Sa vida sua at sèmpiri spantau e ammajau su mundu de su spetàculu. In is annus de carriera Tina Turner at traballau impari e collaborau cun unus cantu de àterus artistas famaus comenti: David Bowie, Eric Clapton, Elton John, Rod Stewart, Bryan Adams, Mark Knopfler e fintzas s’italianu Eros Ramazzotti. Tocat a nai puru chi cussa boxi, cussu stili e cussu alentu chi at ammostau de tenni nointames una vida difìtzili, ant donau ispiratzioni a artistas medas comenti Mick Jagger, chi no at mai cuau de ai stròciu su stili suu.

Tina Turner fiat de religioni buddista de tempus meda. Sa tzerimònia po s’interru a cantu parit at a essi in forma privada e ddoi ant pigai parti sceti is amigus prus coralis e is familiaris. No scieus ancora beni candu at a essi ma totu is amantiosus de custa grandu artista no ant a podi pigai parti, a manera pùblica, a s’ùrtimu saludu a Tina.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2022-2023.
LR 22/2018, art. 22

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Related Posts
Total
0
Share