Sardegna Bio, unu progetu de importu po sa sustenibilidadi

Est lòmpia in is diis passadas una nova de importu po totu sa Sardìnnia. Difatis est nàsciu in s’ìsula su “Distretu Bio”, unu progetu chi pertocat sa sustenibilidadi e is produtzionis biològicas e chi punnat a essi su prus mannu e de importu aìnturu de su territòriu italianu. Sa comuncatzioni ufitziali de custu arreconnoscimentu dd’at donada s’Assessorau po sa Laurera de sa Regioni Autònoma de sa Sardìnnia.

Su de“Sardegna Bio” est un’arresurtau stòricu chi lompit a putis de ses mesis de candu funt cumentzaus is traballus de su Comitau promotori cun Sardegna-Bio e s’agiudu de Coldiretti, sa Citadi metropolitana e su Comunu de Casteddu, Anci Sardegna e sa Fundatzioni Its Filiera Agroalimentari de sa Sardìnnia. A su progetu pigant parti giai centu sòcius chi funt sighendi passu passu e cun incuru is svilupus de sa faina.

Po su presidenti de “Sardegna Bio”, Andrea Campurra, custu distretu at a podi essi unu trastu de profetu e utilosu po totu is chi traballant in su setori biològicu in Sardìnnia donendi sa possibilidadi de cumpartziri fainas e tareas e de ndi pesai una retza po progetai, otenni risursas finantziàrias e traballai impari.

Is nùmerus de sa coltivatzioni biològica in s’ìsula donant spera bona po su benidori comenti narat s’analizu fatu de Coldiretti in su2019. Difatis in totu sa Sardìnnia, arribada a essi intra de is primus regionis in sa classìfica italiana, iant a depi essi prus de centubintimilla is ètarus de terra traballaus sighendi su mètidu biològicu cun prus de duamilla aziendas chi dd’ant sceberau po is produtzionis insoru ammostendi fintzas un’arrespetu mannu po s’ambienti e sighendi s’àndala de sa sustenibilidadi. In contu de una sensibilidadi e de unu sentidu “green” chi s’est ammanniau in tempus de Covid-19, fintzas su presidenti provinciali de Coldiretti Casteddu Giorgio Demurtas at nau chi su Distreutu Bio at a serbiri po afortiai custu sentidu, favorendi su consumu in is famìlias sardas.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22

Total
16
Shares
Загрузка...
Related Posts
Total
16
Share