Salvator Angelo Spano. Tres diis de atòbius po dd’arregordai

In custu acabbu de cida, de su 22 a su 24 de mesi de ladàmini, Biddaxidru at a dedicai tres diis de atòbius artìsticus e culturalis po arregordai a Salvator Angelo Spano, fìgura intra de is seti personalidadis de importu de sa Sardìnnia cuntemporànea sceberadas po su progetu Personas de Logu, camineras de umanidadi. A pustis de un’arrennèscia manna de is atòbius de Aristanis, dedicaus a Giuseppe Battistella, de Macumere, dedicaus a Nereide Rudas, e de Putumajore, dedicaus a Edvige Carboni, su progetu lompit a Biddaxidru gràtzias a sa collaboratzioni cun s’Assòtziu culturali Salvator Angelo Spano, sa Fabbrica del Presepio RdB e sa Fondazione di Sardegna.

Su murale a òbera de Archimede Scarpa e de is artistas de La Volpe e il Riccio, sa mustra cun setzionis dedicadas a is arretratus, e a sa produtzioni de presèpius cun tècnicas napuletanas de su ‘700, s’espositzioni de unus cantus trastus e de is òberas de Spano at a fai a ddus bisitai de sa cenàbura a merì a su domìnigu a merì me is oràrius inditaus in su programma. Sàbudu a is cincu de merì, in s’Auditòrium Santa Barbara, is organizadoris ant cuncordau su cunvegnu “Salvator Angelo Spano e la politica come esperienza di carità” a incuru de Michele A. Corona, asuba de sa figura de Spano e pruschetotu de sa relata intra de mundu catòlicu e mundu polìticu, po un’arrexonamentu chi ballat fintzas a is tempus nostus. Is contributus de is arrelatoris ant a pertocai duncas is sentidus prus fungudus de Spano intra de su rolu polìticu e sa fedi in Deus, is mamentus de importu de sa polìtica regionali in custu tretu, su binòmiu sotziedadi e evangelizatzioni, su statutu de unu polìticu catòlicu.

A s’acabbu de su cunvegnu no at a mancai una dibata cun su pùbricu , pròpiu comenti est in su progetu Personas de Logu chi bolit donai vida, cun custus acuntèssius, a protzessus de formatzioni in is comunidadis e de inclusioni sotziali po mori de esperièntzias cumpartzidas, innui siat fàtzili a liai parti. Po is pipius e po is scolas is organizadoris funt apariciendi bìsitas a sa mustra, a incuru de is artistas de sa Fabbrica del Presepio, Valeria Scarpa, Aldo Garau e Rita Tatti, ghiaus de su diretori artìsticu Francesco Sedda. Domìnigu a merì, a is seti e mesu, in s’Auditòrium Santa Barbara, ddoi at essi unu mamentu literàriu e musicali cun is poesias de Spano dedicadas a Biddaxidru a incuru de s’assòtziu Officine Sonore e sa ligidura a incuru de Ottavio Congiu. Po chini bolit liai parti a is atòbius tocat a s’aparagulai in arrispetu a is arrègulas netzessàrias po su Covid-19.

Manuela Ennas

Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021.
LR 22/2018, art. 22

Total
10
Shares

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Загрузка...
Related Posts
Total
10
Share